Πρότυπα/Πειραματικά Σχολεία

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά- Τελικός Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πειραματικά Σχολεία  της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 25-07-2022 και  αναπροσάρμοσε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, πίνακες οι οποίοι είχαν καταρτιστεί […]

Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά- Τελικός Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πειραματικά Σχολεία  της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου Read More »

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 19-07-2022 και κατάρτισε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, οι αιτήσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα Read More »

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας Read More »

Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-23

Οδηγίες για εγγραφή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-23 Read More »

Πληροφορίες σχετικά με τα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Σχετικοί σύνδεσμοι: Αριθμός εισακτέων μαθητών/ριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΘ46ΜΤΛΗ-Ω36) Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023 Αιτήσεις εισαγωγής σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σχ. έτους 2022-23

Πληροφορίες σχετικά με τα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 Read More »

Πρόσκληση του ΙΕΠ, που αφορά στη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των προτύπων και πειραματικών σχολείων που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής .

Διαβίβαση Πρόσκλησης του ΙΕΠ Πρόσκληση ΙΕΠ

Πρόσκληση του ΙΕΠ, που αφορά στη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των προτύπων και πειραματικών σχολείων που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής . Read More »

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 Read More »