Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια Νοτίου Αιγαίου (ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου, ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) για τη διετία 2023-2024.  

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια Νοτίου Αιγαίου (ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου, ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) για τη διετία 2023-2024.   Read More »