Διαπεριφερειακό Νηπιαγωγείο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ)

Συνοπτικά...

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει δια μέσου του 1ου και του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, το Διαπεριφερειακό Νηπιαγωγείο  εξΑΕ για μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν έχουν φυσική παρουσία στο σχολείο τους και Εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε ειδική άδεια λόγω των υγειονομικών συνθηκών.

Αναλυτικά...

Στο Διαπεριφερειακό Διαδικτυακό Νηπιαγωγείο φοιτούν μαθητές και μαθήτριες  από τα Νηπιαγωγεία των Π.Δ.Ε. της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου και διδάσκουν νηπιαγωγοί που ανήκουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου.

Δημιουργήθηκαν πέντε τμήματα.
Κάθε τάξη έχει έναν σύνδεσμο (link) στον οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί συνδέονται καθημερινά για να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Διδάσκουν δύο Νηπιαγωγοί.
Νηπιαγωγός Α:
έχει την κύρια ευθύνη του τμήματος (οργανώνει  τα μαθήματα και διδάσκει)
Νηπιαγωγός Β: υποστηρίζει τον/την Νηπιαγωγό Α (συνεργάζεται στο σχεδιασμό, βοηθάει σε πρακτικά θέματα κατά το μάθημα), τροφοδοτεί την ασύγχρονη (μετά από συνεννόηση με τον/την Νηπιαγωγό Α)  και εκτελεί χρέη γραμματειακής υποστήριξης (ενημέρωση myschool κτλ).

Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 08.15 και τελειώνει στις 13.00.

Το Διαπεριφερειακό Διαδικτυακό Νηπιαγωγείο συνεργάζεται με το νηπιαγωγείο ενός εκάστου των μαθητών και ενημερώνει τον ή την Νηπιαγωγό του σχολείου για τις απουσίες. Οι Νηπιαγωγοί που στελεχώνουν το Διαδικτυακό Νηπιαγωγείο υποστηρίζονται παιδαγωγικά επιστημονικά και τεχνικά από τους Σ.Ε.Ε. του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου.

Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 ξεκινήσαμε τη λειτουργία του πρώτου τμήματος και σταδιακά ξεκίνησαν και τα υπόλοιπα. Βαρύτητα δίνεται στην εξοικείωση και προσαρμογή των μικρών μαθητών με τους Εκπαιδευτικούς τους, τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και άνεσης καθώς και τη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον. Προσοχή δίνεται, ακόμη στα θέματα τεχνικής φύσης ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότερη λειτουργία των Τμημάτων και να ελαχιστοποιούνται οι τεχνικές δυσκολίες.

Ευχαριστούμε τις οικογένειες των μαθητών για τη συνεργασία τους.Ευχαριστούμε τις Εκπαιδευτικούς του Διαδικτυακού Νηπιαγωγείου και τις διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε κοντά τους

Ευχόμαστε να ξεπεραστεί η έκτακτη αυτή ανάγκη και να επιστρέψουμε Εκπαιδευτικοί και μαθητές υγιείς στις αίθουσες των Νηπιαγωγείων μας!

Εκ μέρους των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου
Η Οργανωτική Συντονίστρια του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου,
Σ.Ε.Ε. ΠΕ70  Ειρήνη Τσαβαλά, 1pekesna@sch.gr

Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 Νοτίου Αιγαίου
Βασιλική Βέλκου
Αφροδίτη Παππά

Πρόταση προγράμματος Διαδικτυακού Νηπιαγωγείου
 • Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 08.15 και τελειώνει στις 13.00
 • Απασχολούνται δυο νηπιαγωγοί.
  Νηπιαγωγός Α: έχει την κύρια ευθύνη του τμήματος (οργανώνει  τα μαθήματα και διδάσκει)
  Νηπιαγωγός Β: υποστηρίζει τον/την Νηπιαγωγό Α (συνεργάζεται στο σχεδιασμό, βοηθάει σε πρακτικά θέματα κατά το μάθημα), τροφοδοτεί την ασύγχρονη (μετά από συνεννόηση με τον/την Νηπιαγωγό Α)  και εκτελεί χρέη γραμματειακής υποστήριξης (ενημέρωση myschool κτλ).
 • Τις πρώτες μέρες λειτουργίας του τμήματος θα δοθεί έμφαση στη γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς. Προτείνεται να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά το γεγονός ότι τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικά μέρη.
 • Οι δραστηριότητες θα αφορούν τομείς όπως αυτοί αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου και θα σχεδιάζονται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών.
 • Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος συστήνεται να υπάρχει εναλλαγή στατικών και κινητικών δραστηριοτήτων.
 • Η διάρκεια των δραστηριοτήτων και των διαλειμμάτων είναι ευέλικτη ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Το πρόγραμμα είναι πιθανό να τροποποιείται ανάλογα με την ανατροφοδότηση που θα λαμβάνεται από την καθημερινή πράξη.
 • Καλό θα ήταν να τηρείται ημερολόγιο και βιβλίο σχολικής ζωής διότι πρόκειται για μια νέα εμπειρία και στην ουσία τα τμήματα θα λειτουργήσουν ως πιλοτικά/πειραματικά.

Γενικές παρατηρήσεις

  • Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για ενημέρωση και υποστήριξη γονέων/κηδεμόνων σε σταθερή βάση εφόσον η συμμετοχή των νηπίων εξαρτάται από εκείνους.
  • Θα πρέπει να προβλεφθεί χρόνος ανά τακτά χρονικά διαστήματα και εντός εργασιακού ωραρίου για συναντήσεις εκπαιδευτικών και Σ.Ε.Ε. για υποστήριξη και επιμόρφωση μέσα από την πλατφόρμα WEBEX.
  • H συνεργασία ανάμεσα σε όλους του εμπλεκόμενους είναι πολύ σημαντική.
  • Εάν υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συστήνεται/προτείνεται η απασχόληση Νηπιαγωγού Ειδικής, που μπορεί να εργάζεται είτε σε ξεχωριστό ψηφιακό δωμάτιο είτε να απασχολεί όλο το τμήμα σε μια οργανωμένη δραστηριότητα.
  • Οι αντίστοιχοι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 συνεργάζονται μεταξύ τους και υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν, καθοδηγούν και ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς.
Για τον σχεδιασμό της παραπάνω πρότασης ελήφθησαν υπόψη:
 • 1. Εγκύκλιος Φ.7/118216/Δ1/9-9-2020

  εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021»

 • 2. Υ.Α. 130272/Δ1/05-08-2016 (ΦΕΚ 2670Β)

  βάσει της οποίας συντάσσεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, όπως τροποποιήθηκε με το κεφ. Β, του άρθρ. 11 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23, ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α).

Οδηγίες για γονείς

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Webex. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο
https://seminars.etwinning.gr/course/view.php?id=4242

ένα διαδικτυακό σεμινάριο με θέματα όλες τις πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεδιάσκεψης που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και συμβουλές για την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών σας. Η πρόσβαση στο σεμινάριο είναι ελεύθερη.

 

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

Σεμινάρια που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η πρόσβαση στα σεμινάρια είναι ελεύθερη.