Μήνυμα της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023