Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Νομοθεσία - Έντυπα

Ανακοινώσεις

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συγκρότηση Συμβουλίου

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Παραμυθιώτου Μαρκέλλα,
  Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρώτρια: Ρέππα Άννα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ψαράς Χαράλαμπος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
  Αναπληρωτής: Προβελέγγιος Πέτρος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου
  Αιγαίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
 • ΜΕΛΟΣ
  Ηλιοπούλου Αναστασία, του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης Σύρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
  Αναπληρώτρια: Γεωργιάδου Παλασία, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου, εκπαιδευτικός
  κλάδου ΠΕ70
 • ΜΕΛΟΣ
  Κορδιστός Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
  Αναπληρωτής: Μουτσάκης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών
  Α/θμιας Εκπ/σης
 • ΜΕΛΟΣ
  Ντέντας Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
  Αναπληρωτής: Καφτηράνης Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης
Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και
β) των εκπαιδευτικών  που  υπηρετούν  στις  σχολικές  μονάδες  της  ιδιωτικής  εκπαίδευσης  αντί  των  αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
 • ΜΕΛΟΣ
  Σαρρής Χρήστος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ»
  Αναπληρωτής: Καραμεσίνης Φώτιος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήριο ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ»
 • ΜΕΛΟΣ
  Γούλας Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου»
  Αναπληρωτής: Κάζαγλης Δημήτριος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «ΙΟΝΙΟΣ Σχολή»

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων

 • ΜΕΛΟΣ
  Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, (Εκπαιδευτήρια «Σύγχρονη Παιδεία, Βαθειά -Κυραϊλίδη», Παύλου Μελά 29, Καρέας)
  Αναπληρωτής: Πρωτογεράκης Σταύρος, («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος)
 • ΜΕΛΟΣ
  Κυριακούλης Κυριάκος, («Εκπαιδευτήρια Δωδεκανήσου Ροδίων Παιδεία», Ηλία Βενέζη, Ηλιούπολη, Ρόδος)
  Αναπληρωτής: Ποριώτης Αναστάσιος , («Σχολή Ποριώτη», Άγιοι Πάντες, Κορωπί, Αττική)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Ισαακίδης Χαράλαμπος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της ΠεριφερειακήςΔιεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρωτής: Ρίζος Χαρίσης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 αποσπασμένος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου