ΑΠΥΣΔΕ

Συγκροτήσεις ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων

Π.Υ.Σ.Π.Ε. Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κυκλάδων Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κυκλάδων Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών) στα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου έως και 31-12-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Ν. Αιγαίου Αίτηση για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Ν. Αιγαίου Αίτηση για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Ν. Αιγαίου

Ορισμοί σειράς και διορισμοί αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2021-2022 (ΑΠΥΣΠΕ Ν. Αιγαίου, ΑΠΥΣΔΕ Ν. Αιγαίου, ΠΥΣΕΕΠ Ν. Αιγαίου, ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΥΣΠΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2021-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2021-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΕΕΠ N.ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2021-2022 ΟΡΙΣΜΟΣ …

Ορισμοί σειράς και διορισμοί αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2021-2022 (ΑΠΥΣΠΕ Ν. Αιγαίου, ΑΠΥΣΔΕ Ν. Αιγαίου, ΠΥΣΕΕΠ Ν. Αιγαίου, ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) Διαβάστε Περισσότερα »

Aποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Αναρτούμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου, ύστερα από την κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη με αριθμ.πρωτ.Φ.350/81/175031/Ε3/23-12-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2020 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ …

Aποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων α) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 31-12-2020 και β) των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Δωδεκανήσου και Κυκλάδων έως 31-12-2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσων και Κυκλάδων α.Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δντη για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ β.Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δντη για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΔΕ γ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΜΕΛΗ δ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΩΣ ΜΕΛΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου συνήλθε σε κοινή συνεδρίαση στις 18-07-2019 και κατάρτισε τον πίνακα δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις  των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο excel. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα από 22-07-2019 έως και 24-07-2019 και ώρα 15:00 στην …

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Π.Ο. ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου και στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου από 01-01-2019 έως 31-12-2020

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/12/1.Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-συμμετοχή-στα-ΑΠΥΣΠΕ-και-ΑΠΥΣΔΕ-Ν-Αιγαίου.pdf” download=”all” viewer=”google”] Αίτηση για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου Αίτηση για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Αποτελέσματα εκλογών 7ης Νοεμβρίου 2018 – ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου (Ορθή Επανάληψη)

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΥΣΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ