Συμβούλια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Η πρόσκληση εδώ Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΔΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΔΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024 Read More »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024

Η πρόσκληση Υπόδειγμα αίτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου Υπόδειγμα αίτησης ΣΕΕ ΠΕ για συμμετοχή ως μέλος στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των μελών στο Ανώτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου για τη διετία 2023-2024 Read More »

Συγκροτήσεις Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου

Συγκροτήσεις Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου Read More »

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια Νοτίου Αιγαίου (ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου, ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) για τη διετία 2023-2024.  

Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια Νοτίου Αιγαίου (ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου, ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΕΕΠ Νοτίου Αιγαίου, ΠΥΣΠΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων, ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου, ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) για τη διετία 2023-2024.   Read More »

Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου και στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΝOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΠΥΣΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αποτελέσματα εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών στο ΑΠΥΣΠΕ Νοτίου Αιγαίου και στο ΑΠΥΣΔΕ Νοτίου Αιγαίου Read More »

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Read More »

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου Read More »

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Νοτίου Αιγαίου Read More »

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Νοτίου Αιγαίου Read More »