Προσωπικό και αρμοδιότητες της ΠΔΕ Ν.Αιγαίου

Περιφερειακή Διευθύντρια

 • Μαρκέλλα Παραμυθιώτου

 • Τηλέφωνο

  22810-79411

 • email

  dntis@naigaiou.pde.sch.gr

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας

 • Κρεμασιώτη Καλλίστη

 • Αρμοδιότητες

  - Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας
  - Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  - Πειραματικά σχολεία

 • Τηλέφωνο

  22810-80017 / 22810-79411

 • email

  grdntis@naigaiou.pde.sch.gr

 • Ιωσηφίδου Μαρία

 • Αρμοδιότητες

  - Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας
  - Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Τηλέφωνο

  22810-80017 / 22810-79411

 • email

  grdntis@naigaiou.pde.sch.gr

Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

 • Ευθυμίου Βέρα

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊσταμένη Διεύθυνσης
  - ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)
  - Διάθεση εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ
  - Απόλυση για λόγους υγείας
  - e- data (ενημέρωση υπηρεσίας εκπαιδευτικών)
  - Βεβαιώσεις
  - Κινητικότητα
  - Ιδιωτικό Έργο
  - ΚΠΠ

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Α' - Διοικητικών Υποθέσεων

 • Δαλέζιος Πέτρος

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊστάμενος Τμήματος Α’
  - Θέματα Ειδικής Αγωγής
  - Έλεγχος αντιγράφων/πτυχίων
  - Θέματα με Οδηγούς/ Συνοδούς
  - Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
  - ΜΝΑΕ
  - Μεταφορικό Ισοδύναμο

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Σκυλάκου Άννα

 • Αρμοδιότητες

  - Συντονίστρια Μαθητείας
  - Πανελλαδικές Εξετάσεις
  - Euroscola
  - Eurobank
  - Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ
  - Αν. Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
  - Εκδρομές Σχολικών Μονάδων
  - Μουσικά Σχολεία
  - Εκλογές ΠΥΣΔΙΠ/ΚΥΣΔΙΠ
  - Άδειες

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Τσαπαρδώνη Αικατερίνη

 • Αρμοδιότητες

  - Πρωτόκολλο
  - e-mail
  - Αρχειοθέτηση

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Β' - Οικονομικών Υποθέσεων

 • Δεναξά Ζωή

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊσταμένη Τμήματος Β’
  - Μισθοδοσία
  - ΑΠΔ
  - Εργάνη
  - Δαπάνες
  - Μισθώματα
  - ΜΚ
  - ΜΥΦ

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Βουτσίνου Ελπίδα

 • Αρμοδιότητες

  - Μετακινήσεις
  - Δαπάνες
  - Εργάνη
  - Καταχωρίστρια ΕΣΠΑ

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Νομικού Στυλιανή

 • Αρμοδιότητες

  - Καταχωρίστρια ΕΣΠΑ
  - Εκκλησιαστική
  - Άδειες Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ
  - Σχολικοί Αγώνες Ν. Δωδεκανήσου

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Πουλάκης Χρήστος

 • Αρμοδιότητες

  - Μητρώο
  - Δεδομένα Δαπανών - Πληρωμών
  - ΜΥΦ
  - Σχολικοί Αγώνες Ν. Κυκλάδων
  - Δαπάνες
  - Εργάνη
  - Αν. Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Πειθαρχικού
  - Αν. Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ

 • Τηλέφωνο

  22810-80817

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Γ' - Προσωπικού

 • Ισαακίδης Χάρης

 • Αρμοδιότητες

  Προϊστάμενος Τμήματος Γ’
  - Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε
  - Διαδικασίες επιλογής στελεχών
  - ΟΠΣΥΔ
  - Εισηγητής ΠΥΣΔΙΠ
  - ΚΠΕ
  - Κινητικότητα
  - Αξιολόγηση
  - Εκλογές Συμβουλίων

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Δ' - Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών

 • Βογιατζιδάκης Παναγιώτης

 • Αρμοδιότητες

  Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’
  - Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  - Κτιριολογικά θέματα Σχολικών Μονάδων
  - ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  - Ψηφιακές Υπογραφές
  - Χορήγηση εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων
  - Covid 19
  - Eξ αποστάσεως Εκπαίδευση

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Κυριακίδου Κέλλυ

 • Αρμοδιότητες

  - Κενά
  - Στατιστικά Στοιχεία
  - Στοιχεία Απεργιών
  - Καταλήψεις
  - Πανελλαδικές Εξετάσεις

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Αυγέρης Γεώργιος

 • Αρμοδιότητες

  - Ολιγομελή τμήματα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
  - Μεταβολές Σχολικών Μονάδων
  - ΔΥΕΠ
  - Covid 19
  - Eξ αποστάσεως Εκπαίδευση

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Πουλιόπουλος Άκης

 • Αρμοδιότητες

  - Ανάπτυξη και Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής
  - Εξ απόστασεως Εκπαίδευση
  - Τεχνική υποστήριξη στα ΚΕΔΑΣΥ και στα ΠΕΚΕΣ

 • Τηλέφωνο

  22810-81974

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Τζιμόπουλος Νίκος

 • Αρμοδιότητες

  - Πιστοποιητικά Αλλοδαπών μαθητών
  - ΣΕΕ
  - Αν. Προωθητής Ευρωπαικών Προγραμμάτων

 • Τηλέφωνο

  22810-81974

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

 • Γιάνναρης Γιώργος

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊστάμενος Τμήματος Νομικής Υποστήριξης
  - Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr