Προσωπικό και αρμοδιότητες της ΠΔΕ Ν.Αιγαίου

Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

 • Ιωάννης Παπαδομαρκάκης

 • Τηλέφωνο

  22810-79411

 • email

  dntis@naigaiou.pde.sch.gr

Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή

 • Κρεμασιώτη Καλλίστη

 • Αρμοδιότητες

  - Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
  - Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  - Πειραματικά σχολεία

 • Τηλέφωνο

  22810-80017 | 22810-79411

 • email

  grdntis@naigaiou.pde.sch.gr

 • Ιωσηφίδου Μαρία

 • Αρμοδιότητες

  - Γραμματεία του Περιφερειακού Διευθύντή Εκπαίδευσης
  - Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Τηλέφωνο

  22810-80017 | 22810-79411

 • email

  grdntis@naigaiou.pde.sch.gr

Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

 • Ευθυμίου Βέρα

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊσταμένη Διεύθυνσης
  - ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)
  - Απόλυση για λόγους υγείας
  - Βεβαιώσεις
  - Άδειες μονίμων
  - Εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Α' - Διοικητικών Υποθέσεων

 • Δαλέζιος Πέτρος

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊστάμενος Τμήματος Α’
  - Ειδική Αγωγή
  - Γραμματέας Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
  - Μεταφορικό Ισοδύναμο
  - ΟΠΣΥΔ

 • Τηλέφωνο

  22810-79615 | 22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Σκυλάκου Άννα

 • Αρμοδιότητες

  - Συντονίστρια Μαθητείας
  - Πανελλαδικές Εξετάσεις
  - Euroscola
  - Eurobank
  - Γραμματέας Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
  - Αν. Γραμματέας Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
  - Μουσικά Σχολεία
  - Εκλογές Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π./Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Πουλιόπουλος Άκης

 • Αρμοδιότητες

  - Θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  - Εκπρόθεσμες εγγραφές
  - Κολυμβητήρια
  - Μεταφορές μαθητών
  - Σχολικές δραστηριότητες
  - Πρωτόκολλο

 • Τηλέφωνο

  22810-79633 | 22810-81974

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Μαρία Χατζηιωαννίδου

 • Αρμοδιότητες

  - Πρωτόκολλο
  - Τηλεφωνικό κέντρο

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Β' - Οικονομικών Υποθέσεων

 • Δεναξά Ζωή

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊσταμένη Τμήματος Β’
  - Μισθοδοσία
  - ΑΠΔ
  - Δαπάνες
  - Μισθώματα
  - ΜΚ
  - Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
  - Υπερωρίες

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Βουτσίνου Ελπίδα

 • Αρμοδιότητες

  - Μετακινήσεις
  - Δαπάνες
  - Μητρώο δεσμεύσεων
  - Δεδομένα δαπανών/πληρωμών
  - ΜΥΦ
  - Σχολικοί αγώνες

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Πουλάκης Χρήστος

 • Αρμοδιότητες

  - Καταχωριστής ΕΣΠΑ
  - Εκκλησιαστική εκπαίδευση
  - Άδειες αναπληρωτών ΕΕΠ

 • Τηλέφωνο

  22810-80817

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Γ' - Προσωπικού

 • Ισαακίδης Χάρης

 • Αρμοδιότητες

  Προϊστάμενος Τμήματος Γ’
  - Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε
  - Διαδικασίες επιλογής στελεχών
  - ΟΠΣΥΔ
  - Εισηγητής Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.
  - ΚΕΠΕΑ
  - ΕΡΓΑΝΗ
  - Κινητικότητα
  - Αξιολόγηση
  - Εκλογές Συμβουλίων

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Δ' - Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών

 • Βογιατζιδάκης Παναγιώτης

 • Αρμοδιότητες

  Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’
  - Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  - Κτιριολογικά θέματα Σχολικών Μονάδων
  - Εξοπλισμός σχολικών μονάδων (ΕΣΠΑ)
  - ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  - Ψηφιακές Υπογραφές
  - Κέντρα Καινοτομίας

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Κυριακίδου Κέλλυ

 • Αρμοδιότητες

  - Κενά εκπαιδευτικών των Διευθύνσεων Α/θμιας, Β/θμιας, ΕΕΠ και ΕΒΠ
  - Στατιστικά Στοιχεία
  - Στοιχεία Απεργιών
  - Καταλήψεις
  - Πανελλαδικές Εξετάσεις
  - e - data

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Αυγέρης Γεώργιος

 • Αρμοδιότητες

  - Θέματα Β/θμιας εκπαίδευσης
  - Ολιγομελή τμήματα ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
  - Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης
  - ΔΥΕΠ
  - ΖΕΠ
  - Ιδιωτική εκπαίδευση

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Τζιμόπουλος Νίκος

 • Αρμοδιότητες

  - Πιστοποιητικά Αλλοδαπών μαθητών (για απόκτηση Ιθαγένειας)
  - Αν. Προωθητής Ευρωπαικών Προγραμμάτων

 • Τηλέφωνο

  22810-81974

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

 • Γιάνναρης Γιώργος

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊστάμενος Τμήματος Νομικής Υποστήριξης
  - Νομική υποστήριξη της ΠΔΕ
  - Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Χαρίσης Ρίζος

 • Αρμοδιότητες

  - Νομική υποστήριξη της ΠΔΕ

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr