Προσωπικό και αρμοδιότητες της ΠΔΕ Ν.Αιγαίου

Περιφερειακή Διευθύντρια

 • Μαρκέλλα Παραμυθιώτου

 • Τηλέφωνο

  22810-79411

 • email

  dntis@naigaiou.pde.sch.gr

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας

 • Παπαστεργίου Ειρήνη

 • Αρμοδιότητες

  - Γραμματεία Περιφερειακού Διευθυντή
  - Θέματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  - ΖΕΠ
  - Β΄ξένη γλώσσα

 • Τηλέφωνο

  22810-80017 / 22810-79411

 • email

  grdntis@naigaiou.pde.sch.gr

Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης

 • Ευθυμίου Βέρα

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊσταμένη Διεύθυνσης
  - ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)
  - Διάθεση εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ
  - Σύνταξη για λόγους υγείας
  - Αποφάσεις Συμβουλίων ύστερα από γνωμοδοτήσεις των Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου
  - Έλεγχος πτυχίων και φωτοαντιγράφων
  - e- data (ενημέρωση υπηρεσίας εκπαιδευτικών)
  - Βεβαιώσεις
  - Κινητικότητα
  - Μητρώο
  - Αξιολόγηση

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Α' - Διοικητικών Υποθέσεων

 • Δαλέζιος Πέτρος

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊστάμενος Τμήματος Α’
  - Θέματα Ειδικής Αγωγής
  - Παράλληλη Στήριξη
  - ΔΕΔΑ
  - Αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ
  - ΚΕΣΥ
  - Διαχειριστής ΟΠΣΥΔ ΕΕΠ/ΕΒΠ
  - Έλεγχος αντιγράφων/ πτυχίων
  - Θέματα σχετικά με Οδηγούς – Συνοδούς Δημοτικών Σχολείων
  - Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Σκυλάκου Άννα

 • Αρμοδιότητες

  - Πανελλαδικές Εξετάσεις
  - Μαθητεία
  - Euroscola
  - Eurobank
  - Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ
  - Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
  - Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
  - Εκδρομές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
  - Μουσικά Σχολεία

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Τσαπαρδώνη Αικατερίνη

 • Αρμοδιότητες

  - Πρωτόκολλο
  - e-mail
  - Αρχειοθέτηση

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Β' - Οικονομικών Υποθέσεων

 • Δεναξά Ζωή

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊσταμένη Τμήματος Β’
  - Μισθοδοσία
  - ΑΠΔ
  - Εργάνη

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Βουτσίνου Ελπίδα

 • Αρμοδιότητες

  - Δαπάνες
  - Εργάνη

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Νομικού Στυλιανή

 • Αρμοδιότητες

  - Καταχωριστής ΕΣΠΑ
  - Δαπάνες
  - Άδειες Αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ

 • Τηλέφωνο

  22810-80617

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Γ' - Προσωπικού

 • Ισαακίδης Χάρης

 • Αρμοδιότητες

  Προϊστάμενος του Τμήματος Γ’
  - Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
  - Γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε
  - Διαδικασίες επιλογής στελεχών - ΟΠΣΥΔ (αποσπάσεις εκπαιδευτικών)
  - Έλεγχος φακέλων εκπαιδευτικών προς μετάθεση
  - Εισηγητής ΠΥΣΔΙΠ
  - ΚΠΕ
  - Κινητικότητα
  - Μητρώο
  - Αξιολόγηση

 • Τηλέφωνο

  22810-79615

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Πουλάκης Χρήστος

 • Αρμοδιότητες

  - Αν γραμματέας Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Πειθαρχικού
  - Αν. Γραμματέας ΠΥΣΔΙΠ
  - Εκλογές Συμβουλίων
  - Άδειες
  - Άδειες Ιδιωτικού έργου Διευθυντών Εκπαίδευσης
  - Κτίρια σχολικών μονάδων
  - Συνταξιοδότηση
  - Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

 • Τηλέφωνο

  22810-80817

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Βενέτης Σωτήριος

 • Αρμοδιότητες

  - Θέματα Β/θμιας (ΓΕΛ / ΕΠΑΛ)
  - Ιδρύσεις / καταργήσεις ΕΠΑΛ
  - Ανεπαρκή φοίτηση ΕΠΑΛ
  - Εκπρόθεσμες εγγραφές ΕΠΑΛ
  - Κολυμβητήρια
  - Υπεύθυνος Επικοινωνίας με το ΙΕΠ
  - Ιδιωτική Εκπαίδευση
  - Σύσταση ΟΕΣΑΔ/ΟΦΑ
  - ΣΚΑΕ (Αντισταθμιστική Εκπαίδευση)

 • Τηλέφωνο

  22810-80817

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Τμήμα Δ' - Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών

 • Βογιατζιδάκης Παναγιώτης

 • Αρμοδιότητες

  Προϊστάμενος του Τμήματος Δ’
  - Τεχνική υποστήριξη & Συντήρηση ΤΠΕ - Διαχείριση & Συντήρηση Ιστοχώρου της ΠΔΕ Ν.Αιγαίου
  - Ηλεκτρονική Απογραφή Εξοπλισμού ΤΠΕ
  - Ψηφιακές Υπογραφές
  - Διαχείριση συστημάτων ΟΠΣΥΔ
  - Απογραφή εξοπλισμού
  - E-data Center
  - MySchool
  - Χορήγηση εξοπλισμού στα σχολεία
  - Στατιστικά Στοιχεία
  - Ανάπτυξη εφαρμογών

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Κυριακίδου Κέλλυ

 • Αρμοδιότητες

  - Κενά
  - My school / ΟΠΣΥΔ / e-data/ e – inventory
  - Συντήρηση εξοπλισμού / τεχνική υποστήριξη
  - Σελίδα / Δημοσιεύσεις
  - Στατιστικά Στοιχεία
  - Στοιχεία Απεργιών
  - Μεταβολές Σχολικών Μονάδων

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Αυγέρης Γεώργιος

 • Αρμοδιότητες

  - Συντήρηση εξοπλισμού / τεχνική υποστήριξη
  - Ανάπτυξη εφαρμογών
  - Ολιγομελή τμήματα Π.Ε. και Δ.Ε.
  - Κενά
  - My school / ΟΠΣΥΔ / e-data/ e – inventory

 • Τηλέφωνο

  22810-81984

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Πουλιόπουλος Άκης

 • Αρμοδιότητες

  - Ανάπτυξη και υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής
  - Εξ΄απόστασεως εκπαίδευση

 • Τηλέφωνο

  22810-81974

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

 • Τζιμόπουλος Νίκος

 • Αρμοδιότητες

  - Εξ΄απόστασεως εκπαίδευση
  - Σελίδα / Δημοσιεύσεις
  - Αλλοδαποί
  - ΣΕΕ
  - Αν. Προωθητής Ευρωπαικών Προγραμμάτων

 • Τηλέφωνο

  22810-81974

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

 • Γιάνναρης Γιώργος

 • Αρμοδιότητες

  - Προϊστάμενος του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης
  - Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου
  - Παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 • Τηλέφωνο

  22810-79633

 • email

  mail@naigaiou.pde.sch.gr