Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Συνοπτικά...

Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (πρώην Κ.Ε.Σ.Υ.) είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Αναλυτικά...

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4823/2021 και αφορούν τα επίπεδα:

  1. Της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  2. Του σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων,
  3. Την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και
    φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης,
  4. Της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, καθώς και τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών,
  5. Της ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα και
  6. Της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας.

Όργανα Διοίκησης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.:

Όργανα Διοίκησης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και η Ολομέλεια -που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.- για τη διαχείριση των επιστημονικών και παιδαγωγικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του κέντρου.

Οι γονείς ή εκπαιδευτικοί που θα διαπιστώσουν διαφοροποίηση του/της μαθητή/τριας σε σχέση με τον μέσο όρο της σχολικής τάξης, στη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά ή τη ψυχοσυναισθηματική του/της κατάσταση, μπορούν να επικοινωνήσουμε με το αντίστοιχο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που ανήκει η Σχολική Μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.

Νομοθεσία

Περιοχές αρμοδιότητας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στα νησιά όπως αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

Κυκλάδες

ΚΕΔΑΣΥ ΣύρουΚΕΔΑΣΥ Νάξου
ΣύροςΝάξος
ΚέαΔονούσα
ΚύθνοςΣχοινούσα
ΆνδροςΗρακλειά
ΤήνοςΚουφονήσια
ΜύκονοςΑμοργός
ΣίφνοςΠάρος
ΣέριφοςΑντίπαρος
ΜήλοςΑνάφη
ΚίμωλοςΊος
Σίκινος
Φολέγανδρος
Θήρα
Θηρασιά

Δωδεκάνησα

ΚΕΔΑΣΥ ΡόδουΚΕΔΑΣΥ ΚαλύμνουΚΕΔΑΣΥ Κω
ΡόδοςΚάλυμνοςΚως
ΣύμηΛέροςΝίσυρος
ΤήλοςΠάτμος
ΧάλκηΑστυπάλαια
ΜεγίστηΛειψοί
ΚάρπαθοςΑγαθονήσι
ΚάσοςΑρκιοί