Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Συνοπτικά...

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Αναλυτικά...

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

  1. Της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  2. Των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
  3. Της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
  4. Της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
  5. Της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ.:

Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Οι γονείς ή εκπαιδευτικοί που θα διαπιστώσουν διαφοροποίηση του/της μαθητή/τριας σε σχέση με τον μέσο όρο της σχολικής τάξης, στη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά ή τη ψυχοσυναισθηματική του/της κατάσταση, μπορούν να επικοινωνήσουμε με το αντίστοιχο ΚΕΣΥ που ανήκει η Σχολική Μονάδα φοίτησης του/της μαθητή/τριας για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας.

Νομοθεσία

Περιοχές αρμοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ Νοτίου Αιγαίου

Στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στα νησιά όπως αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 

Κυκλάδες

Κ.Ε.Σ.Υ. ΣύρουΚ.Ε.Σ.Υ. Νάξου
ΣύροςΝάξος
ΚέαΔονούσα
ΚύθνοςΣχοινούσα
ΆνδροςΗρακλειά
ΤήνοςΚουφονήσια
ΜύκονοςΑμοργός
ΣίφνοςΠάρος
ΣέριφοςΑντίπαρος
ΜήλοςΑνάφη
ΚίμωλοςΊος
Σίκινος
Φολέγανδρος
Θήρα
Θηρασιά

Δωδεκάνησα

Κ.Ε.Σ.Υ. ΡόδουΚ.Ε.Σ.Υ. ΚαλύμνουΚ.Ε.Σ.Υ. Κω
ΡόδοςΚάλυμνοςΚως
ΣύμηΛέροςΝίσυρος
ΤήλοςΠάτμος
ΧάλκηΑστυπάλαια
ΜεγίστηΛειψοί
ΚάρπαθοςΑγαθονήσι
ΚάσοςΑρκιοί