Επικοινωνια

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση, απορία, πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους

τοποθεσια

Ηρώων Πολυτεχνείου 32 (1ος όροφος)
Ερμούπολη, Σύρος
84100

τηλεφωνο

(+33) 22810 - 79633

e-mail

mail@naigaiou.pde.sch.gr

Fax

(+33) 228107-9635

Φόρμα επικοινωνίας

  Τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου λόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

  Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:

  1) Την  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο,
  2) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο,
  3) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο,
  4) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιο,
  5) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο,
  6) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιο,
  7) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιο,
  8) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/1

   

  Βάσει των συνθηκών, όπως αυτές εξελίσσονται και σύμφωνα πάντα με την αρχή διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, συστήνεται τυχόν αιτήματα πολιτών να στέλνονται με ηλεκτρονικά μέσα: μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας:  mail@naigaiou.pde.sch.gr  ή τηλεομοιοτυπίας-fax:2281079635.

  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, η υπηρεσία μας θα δέχεται το κοινό μόνο  κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

  Τα αιτήματα μπορείτε να τα υποβάλλετε είτε μέσω τηλεφώνου (22810 79633, 22810 79615 και 22810 79411) είτε με αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ακόλουθες ώρες:

   Ώρες επισκέψεων εξυπηρέτησης κοινού: 10:00π.μ. – 13:00π.μ.

   

  Ενημερώνουμε επίσης ότι στην υπηρεσία θα τηρείται βιβλίο με τα στοιχεία των επισκεπτών, για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος, το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.