Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώσεις

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συγκρότηση Συμβουλίου

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Μιχαλόπουλος Χρήστος,
  Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, εκπαιδευτικός
  κλάδου ΠΕ01
  Αναπληρωτής:Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ85
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ρέππα Άννα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων,
  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
  Αναπληρωτής: Συμεωνίδης
  Κωνσταντίνος
  , Αναπληρωτής Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,
  εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
 • ΜΕΛΟΣ
  Παπακαλοδούκα Πανορμίτσα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και
  Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70
  Αναπληρώτρια: Παπαδοπούλου Βασιλεία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών
  Λειτουργών του ΚΕ.Σ.Υ. Ρόδου
 • ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
  Τζάλλα Αγγελική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμούπολης Σύρου η οποία
  υπηρετεί με απόσπαση στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σύρου
  Αναπληρώτρια: Γκιουζένη Αθηνά, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών του
  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρόδου που υπηρετεί ως Διευθύντρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλύμνου
 • ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
  Ζαγγάτση Φωτεινή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ρόδου, η
  οποία υπηρετεί με απόσπαση στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ρόδου
  Αναπληρωτής: Γεροδιάκομος Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών
  Λειτουργών Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου, ο οποίος υπηρετεί με απόσπαση στο Ειδικό Επαγγελματικό
  Γυμνάσιο-Λύκειο Σύρου

Όταν το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που αφορούν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, στις συνεδριάσεις
συμμετέχει η Κοσκινά Μαρία, κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) του Ειδικού Πειραματικού Δ.Σ. Ρόδου ως εκπρόσωπος του
κλάδου της.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 • Δαλέζιος Πέτρος, διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-
  Λογιστικού, ο οποίος υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
  Αναπληρώτρια: Σκυλάκου Άννα, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ
  Διοικητικού-Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου