Ενημέρωση

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024. Παράταση δυνατότητας καταχώρησης θέσεων για τους φορείς του δημόσιου τομέα έως 30-06-2023

 Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα  για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024 Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συντελεί στην ομαλή ένταξη των νέων στην ενεργό επαγγελματική ζωή και ως εκ τούτου η σύνδεσή της  με το εργασιακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην …

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024. Παράταση δυνατότητας καταχώρησης θέσεων για τους φορείς του δημόσιου τομέα έως 30-06-2023 Διαβάστε Περισσότερα »