Ροή τελευταίων νέων...

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Μέτρα πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εδρεύει στη Σύρο και έχει υπό την εποπτεία της τα σχολεία των 4 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και όλους τους υπόλοιπους φορείς εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο.

0
Νηπιαγωγεία

Κυκλάδες 104
Δωδεκάνησα 121

0
Δημοτικά

Κυκλάδες 85
Δωδεκάνησα 109

0
Γυμνάσια

Κυκλάδες 41
Δωδεκάνησα 47

1
Λύκεια

Κυκλάδες 10
Δωδεκάνησα 19

1
ΕΠΑ.Λ.

Κυκλάδες 14
Δωδεκάνησα 11

Ατζέντα δράσεων

No event found!

Τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου λόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:

  • την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ. Α’ 55/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
  • την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊο»
  • την με αριθμ. πρωτ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Περιορισμένη Λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
  • την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων.

Κρίνει απαραίτητο από τη Δευτέρα 23-03-2020 και μέχρι την έκδοση νεότερων οδηγιών, να τροποποιήσει την εξυπηρέτηση πολιτών με την υπηρεσία.

Συστήνεται τυχόν αιτήματα πολιτών να στέλνονται με ηλεκτρονικά μέσα: μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας:  mail@naigaiou.pde.sch.gr  ή μέσω τηλεομοιοτυπίας-fax:2281079635.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, η υπηρεσία μας θα δέχεται το κοινό μόνο για τις απολύτως αναγκαίες και επείγουσες υποθέσεις,  και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Τα αιτήματα μπορείτε να τα υποβάλλετε είτε μέσω τηλεφώνου (22810 79633, 22810 79615 και 22810 79411) είτε με αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ακόλουθες ώρες:

Ώρες επισκέψεων εξυπηρέτησης κοινού: 11:00π.μ. – 12:00μ.μ.
Ώρες λειτουργίας γραφείου πρωτοκόλλου : 09:00π.μ. – 12:00μ.μ.

Ενημερώνουμε επίσης ότι στην υπηρεσία θα τηρείται βιβλίο με τα στοιχεία των επισκεπτών, για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος, το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.