Τελευταία νέα ...

Μήνυμα της Περιφερειακής Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,
Με τη συμμετοχή σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Ο κύκλος της σχολικής σας ζωής κλείνει και ανοίγει ένας καινούριος. Ξεκινά η περίοδος της ενήλικης ζωής, μια περίοδος με δημιουργικότητα και νέους στόχους. Απολαύστε, λοιπόν, το ταξίδι της ζωής που ανοίγεται μπροστά σας.
Οι εξετάσεις αυτές είναι ένας πρώτος σταθμός. Πιστέψτε στον εαυτό σας, επικεντρωθείτε στον στόχο σας, κυνηγήστε τα όνειρά σας με πείσμα, σιγουριά, υπομονή και επιμονή, με χαμόγελο.
Σε αυτήν την προσπάθεια και μετά τον αγώνα που έχετε δώσει μέχρι σήμερα δοκιμάστε τις δυνάμεις σας και με αισιοδοξία προχωρήστε σε ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Οι οικογένειές σας και όλοι οι δάσκαλοί σας είμαστε δίπλα σας.
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη, καλή τύχη, καλή επιτυχία!
Η Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εδρεύει στη Σύρο και έχει υπό την εποπτεία της τα σχολεία των 4 Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και όλους τους υπόλοιπους φορείς εκπαίδευσης στο Νότιο Αιγαίο.

0
Νηπιαγωγεία

Κυκλάδες 104
Δωδεκάνησα 121

0
Δημοτικά

Κυκλάδες 85
Δωδεκάνησα 109

0
Γυμνάσια

Κυκλάδες 41
Δωδεκάνησα 47

1
Λύκεια

Κυκλάδες 10
Δωδεκάνησα 19

1
ΕΠΑ.Λ.

Κυκλάδες 14
Δωδεκάνησα 11

Πληροφορίες που σχετίζονται με τον COVID-19

Τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου λόγω εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη:

1) Την  αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιο,
2) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο,
3) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο,
4) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιο,
5) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιο,
6) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιο,
7) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιο,
8) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/1

 

Βάσει των συνθηκών, όπως αυτές εξελίσσονται και σύμφωνα πάντα με την αρχή διασφάλισης της δημόσιας υγείας, αλλά και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, συστήνεται τυχόν αιτήματα πολιτών να στέλνονται με ηλεκτρονικά μέσα: μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας:  mail@naigaiou.pde.sch.gr  ή τηλεομοιοτυπίας-fax:2281079635.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, η υπηρεσία μας θα δέχεται το κοινό μόνο  κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

Τα αιτήματα μπορείτε να τα υποβάλλετε είτε μέσω τηλεφώνου (22810 79633, 22810 79615 και 22810 79411) είτε με αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ακόλουθες ώρες:

 Ώρες επισκέψεων εξυπηρέτησης κοινού: 10:00π.μ. – 13:00π.μ.

Ενημερώνουμε επίσης ότι στην υπηρεσία θα τηρείται βιβλίο με τα στοιχεία των επισκεπτών, για ιχνηλάτηση πιθανού κρούσματος, το οποίο θα καταστραφεί μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των έκτακτων μέτρων.

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Μέτρα πρόληψης διασποράς του κορωνοϊού

Ατζέντα δράσεων

No event found!