Εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Συνοπτικά...

Τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούν εκδρομές και μετακινήσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο:

 • Εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων.
 • Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και λοιπών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων.
 • Εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
 • Αδελφοποιήσεων.
 • Εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Προγραμμάτων διεθνών οργανισμών και διεθνών συμμετοχών.
 • Μετά από πρόσκληση σχολείων της ομογένειας.
 • Για συμμετοχή σε διεθνή μαθητικά συνέδρια.
 • Για συμμετοχή σε προγράμματα διεθνών οργανισμών.

Νομοθεσία

 • 15589/Η1 30-01-2018

  Διευκρινήσεις αναφορικά με τις Αδελφοποιήσεις

 • Υ.Α. 25735/20-02-2020

  ΦΕΚ 625Β/27-02-2020 Υ.Α. Πλαίσιο εφαρμογής ERASMUS+_Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων

Χρήσιμες Οδηγίες

Για την περίπτωση συμμετοχής αναπληρωτών ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθ. πρωτ. 3349_18-04-2017_ 2017_11_24_12 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020» εγκύκλιο του ΥΠΕΘ.