Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού (μέχρι Αυγουστο 2017)

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2017/09/Στοιχεία-εκτέλεσης-προϋπολογισμού-μέχρι-Αύγουστο-2017-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]