Δράσεις Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το διάστημα 9/10/2017 έως 13/10/2017

[[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2017/10/2η-Εβδ-09_13-Οκτωβ-2017-1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]