Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιανουάριος 2018

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/02/Στοιχεία-εκτέλεσης-προϋπολογισμού-τον-Ιανουάριο-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]