Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μέχρι Μάρτιο 2018

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/04/Στοιχεία-εκτέλεσης-προϋπολογισμού-μέχρι-Μάρτιο-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]