Δελτίο τύπου – Εκδήλωση με θέμα: “Πέρα από τα Σύνορα: Διαπολιτισμικές Συναντήσεις Γυναικών”

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/05/ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚΔΗΛΩΣΗ_29052018.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Πρόγραμμα εκδήλωσης:

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/05/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_Εκδήλωση-29052018_ΤΕΛΙΚΟ.pdf” download=”all” viewer=”google”]