ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 02-11-2018 και οριστικοποίησε τον ενιαίο αξιολογικό πίνακα για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ύστερα από την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο excel.

 Αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων ΚΕΣΥ μετά την εκδίκαση ενστάσεων