Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά- Τελικός Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 30-07-2021 και  αναπροσάρμοσε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, πίνακες οι οποίοι είχαν καταρτιστεί από την Π.Ε.Π.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου στις 27-07-2021, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.

Τελικός πίνακας δεκτών υποψηφίων (Excel)