Πρόσκληση για αποσπάσεις/προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο https://depps.minedu.gov.gr/?p=10697 θα βρείτε την πρόσκληση για αποσπάσεις και προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων διάρκειας ενός (1) έτους σε ΠΣ και ΠΕΙΣ και τις κενές θέσεις προς κάλυψη. 

            Γραμματεία Περιφερειακής Διευθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου