Ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr – ΕΨΠ, (Εγχειρίδιο χρήσης για Διευθυντές/ντριες Σχολείων)

Εγκύκλιος

Εγχειρίδιο χρήσης για Διευθυντές/ντριες Σχολείων