2η Τοπική Πρόσκληση υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για το διδακτικό έτος 2021-2022.