Πίνακας τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2022-23

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε την Παρασκευή 26-08-2022 και κύρωσε τον ενιαίο πίνακα τοποθετούμενων εκπαιδευτικών προς απόσπαση για την πλήρωση των λειτουργικών κενών  στα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, όπως επισυνάπτεται στο συνημμένο αρχείο pdf.