Προσωρινός Πίνακας μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για μετάθεση-οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους  2022-2023, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Σε εφαρμογή της αριθμ. 126423/Ε4/14-10-2022 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, σχετικά με τις μεταθέσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ),  για το σχολικό έτος  2022-2023, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου  ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες α) αιτήσεων μετάθεσης και β) αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν οργανικά στα ΚΕΔΑΣΥ της αρμοδιότητά μας.

 Οι ενδιαφερόμενοι  που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από 05-12-2022 έως και 9-12-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@naigaiou.pde.sch.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή/ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ και όχι των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ. 8, άρθρο 15 του Π.Δ. 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου.