Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην 7η επιμορφωτική περίοδο της επιμόρφωσης εν ενεργεία μονίμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α/θμιας (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Β/θμιας (Γυμνάσια) εκπαίδευσης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων

Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε. (Νηπιαγωγεία-Δημοτικά) και Δ.Ε. (Γυμνάσια), στην 7η περίοδο εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», που υλοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) επιμόρφωσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, έως και Πέμπτη 16-03-2023 και ώρα 13:00.