Η ΠΔΕ Ν. Αιγαίου σε αριθμούς

Σχολικές μονάδες που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

0
Νηπιαγωγεία

Κυκλάδες 104
Δωδεκάνησα 121

0
Δημοτικά

Κυκλάδες 85 
Δωδεκάνησα 109

0
Γυμνάσια

Κυκλάδες 41 
Δωδεκάνησα 47

1
Λύκεια

Κυκλάδες 10
Δωδεκάνησα 19

1
ΕΠΑ.Λ.

Κυκλάδες 14
Δωδεκάνησα 11

Νησιά

1
Κυκλάδες
1
Δωδεκάνησα