Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έχει διοργανώσει η Π.Δ.Ε. Ν. Αιγαίου ή φορείς που υπάγονται σε αυτήν κατά το παρελθόν, καθώς και το πρόγραμμα (ατζέντα) συνεδρίων και ημερίδων που θα γίνουν στο προσεχές μέλλον.

Ανακοινώσεις μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!