Κυρωμένοι πίνακες κατάταξης τοποθετούμενων και μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση για το διδακτικό έτος 2023-2024

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε την Παρασκευή 01-09-2023 και,  ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, κύρωσε τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των τοποθετούμενων και των μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση ενός (1) διδακτικού έτους για το διδακτικό έτος 2023-2024, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο.

Πίνακες τοποθετούμενων-μη τοποθετούμενων εκπαιδευτικών με απόσπαση στα ΠΕΙ.Σ.