Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Μήνυμα του Αν. Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Αναγνωρίζοντας ότι η εκπαίδευση είναι κατεξοχήν ένας χώρος αφοσίωσης, συνεργασίας και καινοτομίας, και με απόλυτη πίστη στις δυνατότητες της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, επιθυμώ από τη θέση αυτή να απευθύνω θέρμες ευχές για μια καλή σχολική χρονιά σε όλους. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για τους προβληματισμούς σας. Θα είμαι στο πλευρό σας.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Ιωάννης Παπαδομαρκάκης