ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Εν όψει των προσλήψεων των αναπληρωτών την ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023-2024, σας αποστέλλουμε συνημμένα το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ που θα πρέπει να συμπληρωθεί και να ελεγχθεί μετά την υπογραφή του από  τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες.

Οι Προϊστάμενοι  και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, την ημέρα ανάληψης των αναπληρωτών θα πρέπει να στείλουν ΜΟΝΟ το Δελτίο Απογραφής ΑΜΕΣΑ, το αργότερο μέχρι τις 13:30μμ, στο pdeanaplirotes2324@gmail.com  προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους. 

Διαφορετικά η πρόσληψή τους θα γίνει την επόμενη ημέρα.

Παρακαλούμε όπως κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τους αναπληρωτές να γίνεται έλεγχος για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων σύμφωνα και με το συνημμένο έγγραφο.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με συστημένη αποστολή στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου 32

ΤΚ 84100  ΣΥΡΟΣ