ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Κατόπιν ενημέρωσης από την ΕΔΥΤΕ ότι λόγω της αθρόας συμμετοχής των ενδιαφερομένων παρουσιάζονται εύλογες καθυστερήσεις στο σύστημα για τη διαδικασία σύναψης ψηφιακής σύμβασης,  

σας ενημερώνουμε ότι για σήμερα  7/9  δίνεται χρονικό διάστημα από τις 15.00 έως τις 17.00 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία (ψηφιακή σήμανση στο Myschool, καταχώριση στοιχείων από τους προσληφθέντες στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης).

Ως εκ τούτου, κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων από την ΕΔΥΤΕ, η αποστολή των αρχείων xml προς κάθε Διεύθυνση Εκπ/σης και ΠΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, θα εκκινήσει μετά τις 18.00.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές Εκπ/σης και Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους αυθημερόν.

Γενική Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου ΠΕ & ΔΕ

Γενική Γραμματεία ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ