Διεθνές Συμπόσιο: Αειφόρο Σχολείο: Όραμα, δράσεις, προοπτικές

Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε αυτό θα συζητηθούν οι προτάσεις , από φορείς και δομές της εκπαίδευσης και οι δυνατές συνέργειες ανάμεσα τους, ώστε να προωθηθεί η ιδέα του Αειφόρου Σχολείου στη χώρα μας.