Δράσεις Σχολικών Συμβούλων ΠΕ για το διάστημα 15/5/2017 έως 31/5/2017

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2017/05/3η-Εβδ-15_19-Μαΐου-2017.docx” download=”all” viewer=”microsoft”] [embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2017/05/4η-Εβδ-22_26-Μαΐου-2017.docx” download=”all” viewer=”microsoft”] [embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2017/05/5η-Εβδ-29_31-Μαΐου-2017.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]