Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μέχρι τον Μάιο 2017

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2017/06/Στοιχεία-εκτέλεσης-προϋπολογισμού-μέχρι-Μάιο-2017.pdf” download=”all” viewer=”google”]