Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου μέχρι το μήνα Μάιο του 2018

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2018/06/Στοιχεία-εκτέλεσης-προϋπολογισμού-μέχρι-Μάιο-2018.pdf” download=”all” viewer=”google”]