Τελικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 19-07-2018 και αναπροσάρμοσε  τους πίνακες δεκτών υποψηφίων ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.

 

Τελικοί αλφαβητικοί πίνακες δεκτών υποψηφίων μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

(Οι πίνακες περιλαμβάνονται σε ένα βιβλίο εργασίας excel  σε 15 ξεχωριστά φύλλα εργασίας ανά κλάδο επιλογής)