Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδων ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών και ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

[embeddoc url=”http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wp-content/uploads/2019/01/1.Προκήρυξη-πλήρωσης-εναπομεινάντων-κενών-θέσεων-Συντονιστών-Εκπαιδευτικού-Έργου-Νοτίου-Αιγαίου.pdf” download=”all” viewer=”google”]

2.Αίτηση ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου

3.Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών

4.Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης N1599