ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΣΥ – ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προσωρινός πίνακας μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με οργανική θέση σε ΚΕΣΥ σχολικού έτους 2019-2020.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 32 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@naigaiou@pde.sch.gr.

ΓΟΥΡΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ