ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROSCOLA 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROSCOLA 2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του Ν Αιγαίου που συμμετείχαν  στο διαγωνισμό EUROSCOLA 2019.

Ο πίνακας κατάταξης όλων των συμμετεχόντων μαθητών έχει κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Σχολικές Μονάδες

Κάθε μαθητής που συμμετείχε στο διαγωνισμό, μπορεί να ενημερωθεί προσωπικά για τη βαθμολογία του, από την υπηρεσία μας, κατόπιν αιτήματός του στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@naigaiou.pde.sch.gr.

Οι Διευθυντές/Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων των  24 επιλεχθέντων μαθητών και μαθητριών  που θα εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου, πρέπει να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες και να αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν Αιγαίου  με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@naigaiou.pde.sch.gr, μέχρι την Παρασκευή 18-10-2019, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των ταυτοτήτων (δύο όψεων) ή των διαβατηρίων τους
  2. Τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως αυτά αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.
  3. Υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση για φωτογράφιση / κινηματογράφηση και από τους δύο γονείς ή τους κηδεμόνες των μαθητών / μαθητριών.
  4. Μια φωτογραφία του μαθητή / της μαθήτριας.
  5. Βεβαίωση των γονέων / κηδεμόνων για τη συναίνεση τους για τη μετάβαση στο Στρασβούργο.

Επίσης, οι επιτυχόντες μαθητές / μαθήτριες θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής των επιλεγμένων μαθητών και μαθητριών  στην αποστολή, θα αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.