Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Πρακτικές οδηγίες για τους συμμετέχοντες σε δράσεις κινητικότητας στο Πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύηςστο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19

Για περισσοτερες Πληροφορίες στον σύνδεσμο του Ι.Κ.Υ. (link)