Τοποθέτηση Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου