Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ /ΙΚΥ σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων ως απάντηση στην κρίση του COVID-19

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην εκπαίδευση, συνεπεία της κρίσης του COVID-19, δίνοντας έμφαση στη διασφάλιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την παροχή ευκαιριών μάθησης για όλους, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 29 Οκτωβρίου 2020, 12:00 ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο του ΙΚΥ

Για αναζήτηση εταίρων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της πλατφόρμας

School Education Gateway:  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

και Ε-twinning:  https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

Δείτε εδώ την ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚH ANAKOIΝΩΣΗ THΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+/ΙΚΥ