Επιμορφωτικό Σεμινάριο για Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς για την ψυχοκοινωνική ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας