Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Σας γνωστοποιούμε ότι η διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσα από πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ.

Η νέα διαδικασία έχει επισημανθεί με πορτοκαλί χρώμα στο συνημμένο αρχείο (ΦΕΚ928/Β)