Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής Συντονιστή της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Μαθητέιας Δ.Δ.Ε. Δωσεκανήσου και Κυκλάδων – (Ανακοινοποίηση)

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 24/11/2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της (http://naigaiou.pde.sch.gr) ο ανακοινοποιημένος πίνακας των αποκλειομένων υποψηφίων από την διαδικασία επιλογής για:

1) Συντονιστή της Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου για τη Μαθητεία και

2) Υπευθύνων Μαθητείας στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και Δωδεκανήσου σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 140346/Κ5/3-11-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΑΙΘ.

Ένσταση επί του παραπάνω πίνακα μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (03) εργασίμων ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του, δηλαδή από την Πέμπτη 25-11-2021 έως και την Δευτέρα 29-11-2021.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@naigaiou.pde.sch.gr

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων Συντονιστών-Υπευθύνων Μαθητείας Νοτίου Αιγαίου