Τελικός Πίνακας δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά- Τελικός Πίνακας μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πειραματικά Σχολεία  της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Νοτίου Αιγαίου, συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 25-07-2022 και  αναπροσάρμοσε α) τον πίνακα δεκτών υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κατά αλφαβητική σειρά και β)  τον πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων, πίνακες οι οποίοι είχαν καταρτιστεί από την Π.Ε.Π.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου στις 19-07-2022, όπως επισυνάπτονται στο συνημμένο αρχείο excel.