ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των μόνιμων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα για απόσπαση στα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Ν. Αιγαίου

Τα ΕΠ.Ε.Σ. και οι Διευθυντές/ Διευθύντριες των σχολικών μονάδων κατάρτισαν  προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης κατά κλάδο για τις αποσπάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Ν. Αιγαίου για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία excel.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης μέχρι την Πέμπτη 25/8/2022 και ώρα 15:00 μέσω της πλατφόρμας στην αίτηση τους σε ειδικό πεδίο.