(ΣΔΕΥ) Ενημέρωση για ψηφιακές συμβάσεις

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης ΜΟΝΟ για όσους αναλάβουν στη σχολική μονάδα, έδρα του ΣΔΕΥ ενώ για τους προσληφθέντες που αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ (αντί για την έδρα του ΣΔΕΥ) η σύμβαση θα γίνεται έγχαρτα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει των αναλήψεων υπηρεσίας των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν με τις αποφάσεις της 1ης/9/2022 σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Κατόπιν συνεργασίας με την ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας) εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΟΠΣΥΔ οι ψηφιακές συμβάσεις για τους αναπληρωτές (ΠΕ23 & ΠΕ30) που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ θα υλοποιηθούν ήδη από την 1η φάση προσλήψεων

ΜΟΝΟ για όσους αναλάβουν σε σχολική μονάδα (έδρα του ΣΔΕΥ).

Η διαδικασία θα γίνει όπως και με τους προσληφθέντες που αναλαμβάνουν σε σχολική μονάδα (που είναι ήδη οποίο είναι γνωστό στους Δ/ντες των σχολείων)

Σημείωση: για τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν σε ΣΔΕΥ, αλλά όμως αναλαμβάνουν υπηρεσία σε ΚΕΔΑΣΥ η σύμβαση θα γίνει έγχαρτα όπως κάθε φορά και προφανώς το ίδιο και για όλους τους αναπληρωτές (εκπ/κους και ΕΕΠ) που προσλήφθηκαν σε ΚΕΔΑΣΥ

Στη σελίδα   https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes θα ανακοινωθεί η εν λόγω (νέα) δυνατότητα που δίνεται στους αναπληρωτές αυτούς ως εξής:

A. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας

Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία ανήκουν
……..

4. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ
Οι αναπληρωτές αυτοί θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) προκειμένου να λάβουν περισσότερες οδηγίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης σχολικών μονάδων και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας.

Οι αναπληρωτές μπορούν να παρουσιαστούν είτε στην έδρα του ΣΔΕΥ που θα έχουν τοποθετηθεί, είτε στο ΚΕΔΑΣΥ (ανάλογα με τις οδηγίες της ΠΔΕ).

Από το τρέχον σχολικό έτος, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης ΜΟΝΟ για όσους αναλάβουν στη σχολική μονάδα, έδρα του ΣΔΕΥ ενώ για τους προσληφθέντες που αναλάβουν υπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ (αντί για την έδρα του ΣΔΕΥ) η σύμβαση θα γίνεται έγχαρτα

Ως εκ τούτου για τους προσληφθέντες που θα συνάψουν ψηφιακή σύμβαση:
αφενός επισημαίνεται η γενική οδηγία που υφίσταται
Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.
• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.
αφετέρου ακολουθούνται τα βήματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται σε περιοχές από το βήμα 3 και μετά ως ακολούθως:

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας
Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης
Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος του σχολείου, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης
Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.